022424049

BANEN

De Neptunium pool is op zoek naar Badmeester

Missie van de VZW 

De opdracht van SPORT 1030 is het beheer van de sportinstallaties op het Terdeltplein en het zwembad Neptunium. 

De VZW voert een beleid van integratie en insluiting door de toegang van iedereen tot sportvoorzieningen te bevorderen. 

Opdracht van de projectleider 

1. In de specifieke context van de komende heropening van het zwembad (gepland voor eind 2021) zal de projectmanager de directeur ondersteunen bij de volgende acties 

- Aanwerving van personeel 
- Toepassing van werk- en veiligheidsprocedures 
- Aanbesteding van overheidsopdrachten 
- Totstandbrenging van een overeenkomst met clubs en scholen 
- Elke andere operatie gericht op de voorbereiding en planning van het zwembad... 

2. Op lange termijn en in samenwerking met verschillende partners zal de persoon die belast is met de missie de directeur bijstaan op de verschillende gebieden van het beheer van de vereniging: 

 • Het beheer van de menselijke hulpbronnen 
 • Om een bevoorrechte contactpersoon te zijn met de werknemers 
 • Uitvoering van het administratief beheer van contracten 
 • Zorgen voor de interne overdracht van informatie 
 • Organiseer het rooster van de werknemers 
 • Ondersteuning bij de aanwerving van nieuwe medewerkers 
 • Stel werkprocedures op en controleer de toepassing ervan. 

  Administratief beheer van de vereniging 

 • Administratieve documenten rigoureus organiseren (verzamelen, classificeren, bijwerken en archiveren). 
 • Het administratief beheer van de post 
 • Ontwerpen en bijwerken van een dashboard 
 • Interveniëren met de manager in verband met deadlines en reglementaire termijnen 
 • Bestellingen van uitrusting, voorraden en verbruiksgoederen uitvoeren en de conformiteit van de leveringen controleren
 • Follow-up van het beheer van de overheidsopdrachten 

    


Interne en externe communicatie: 

 • Het bevoorrechte aanspreekpunt zijn voor onze partners (clubs, leden, publiek, enz.) 
 • Neem telefoongesprekken aan 
 • Schrijven van intern communicatiemateriaal (notulen, verslagen, notulen, nota's ...) 
 • Schrijven van extern communicatiemateriaal (publieke affichage, website, Facebook-pagina's, organisatie van evenementen, ...) 
 • Voorbereiden en organiseren van vergaderingen 

Profiel vereist 

Bachelor- of masterdiploma in management (HRM, politieke wetenschappen, executive assistant, boekhouding) of aantoonbare ervaring (minimaal 5 jaar) op de volgende gebieden

- overheidsopdracht 
- sociale wetgeving 
- boekhouding 
- mededeling 

Hij/zij heeft een goede technische kennis van Office-software (Word, Excel, PowerPoint, enz.) en is vertrouwd met IT-tools in het algemeen. 

Hij/zij heeft een goede kennis van het Nederlands 

Hij/zij heeft een bijzondere affiniteit met de wereld van de sport 

Gedragsvaardigheden 

Flexibel en creatief: hij/zij moet flexibel zijn in zijn/haar werkmanagement, goed kunnen omgaan met uiteenlopende taken, snel en vindingrijk reageren op dringende verzoeken. 

Nauwgezet: hij/zij voert zijn/haar taken met zorg en nauwkeurigheid uit. 

Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie: hij/zij is comfortabel in zijn/haar communicatie en weet hoe hij/zij daartoe alle nodige instrumenten moet gebruiken. 

Aanbiedingen: 

Een contract van bepaalde duur met een duidelijk omschreven opdracht: opening van het zwembad Neptunium (gepland voor eind 2021/begin 2022). 

Voltijds (38u/week) - flexibele uren

Mogelijkheid van een vast contract daarna. 

Salaris op CP 329.02 - Schaal 15 (A12)


Toepassingen :


Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar fgoudezeune@sport1030.brussels.
Aanvragen worden gesloten op 5 juni 2021